Maya Invest Kurum Devredenler için Nasıl Çalışır

 

Kurumlarını devretmek isteyen kurum sahipleri için birinci derecede önceliğimiz gizliliğin korunmasıdır. Gizlilik prensibimiz ile bağdaşmadığı için başka mecralarda devri konusundan paylaşımlar yapılmış kurumlar ile çalışmayı tercih etmiyoruz.

Kurum hakkında paylaşacağımız tüm bilgiler kurum sahibi tarafından izin verilenler olmaktadır.

İlk görüşmemizde portföyümüzle paylaşmamız gereken asgari bilgileri kurum sahibinden talep ederiz. Bunun yanı sıra özellikle küçük yerleşim yerlerindeki ve özel bir farklılığı olan kurumlar ile ilgili veri paylaşımı konusunda, kurum sahipleri ile daha titiz çalışmalar yaparız.

Kurumun tanıtım dosyası ile beraber, içerisinde komisyon oranı & hizmet ücretimiz detaylı şekilde açıklanarak devir yetki hizmet sözleşmemiz düzenlenir. Sözleşme ortaklı kurumlarda tüm ortaklar tarafından imzalanmaktadır.

Sözleşme sonrasında, kurum asgari bilgileri öncelikle mevcut alıcı portföyümüze sunulmaktadır. Daha sonra, diğer kanallar vasıtası ile potansiyel alıcılara ulaşılmaktadır.

 

Potansiyel alıcılar ile ilk görüşme konferans şeklinde yapılmaktadır. Karşılıklı görüşmeye devam edilmesi istendiği takdirde, kuruma yakın bir yerde yüz yüze görüşme organize edilmektedir. Bu görüşmede tarafların incelemek istediği evraklar da bulundurulmaktadır.

Anlaşmada ilerleme kaydedilirse, kurum ziyarete açılmaktadır. Kurum ziyareti ve ziyaret sırasında özel evrakların incelenmesi aşamasında kaparo ödemesi yapılmaktadır.

 

SÜRECİN GÜVENLİĞİ

Kurumlar bizimle yetki belgesi eşliğinde çalışmaktadır. Maya Invest onayı olmadan kurum devir işlemi gerçekleştirilemez.

Devir esnasında, kurumun geçmişinden kaynaklanabilecek sorunlara veya öğrenci çekilmesi ihtimaline karşı bir protokol imzalatılır. Bu protokol, devralan tarafın gelecekte zarar görmesini engellemek amacıyla imzalanmaktadır.

Maya Invest’ in hizmeti noterde imzaların atılması ile tamamlanmaktadır.

 

Web Tasarım Sapka.org   ©